Financováno EU - projekt FVE

Projekt: Fotovoltaická elektrárna ve firmě MINERVA BOSKOVICE, a.s.

Reg. č.: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002648

Společnost MINERVA BOSKOVICE, a.s. realizuje v letech 2023 - 2024 projekt v rámci Národního plánu obnovy, Program Fotovoltaické systémy s/bez akumulace s názvem Fotovoltaická elektrárna ve firmě MINERVA BOSKOVICE, a.s.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti a zvýšení podílu využití energie z OZE v provozovně firmy  MINERVA BOSKOVICE, a.s. Dosažení cíle povede k zefektivnění energetického hospodářství a energetickým i finančním úsporám žadatele. Instalace fotovoltaické elektrárny bude mít pozitivní vliv na životní prostředí zejména díky snížení využití el. energie z distribuční sítě, zvýšení podílu energie z OZE a snížení emisí oxidu uhličitého.

Opatření předpokládá instalaci fotovoltaických panelů o výkonu 600 kWp. Projekt nezahrnuje pořízení akumulace el. energie.