Dotace EU

Dotace EU

Společnost MINERVA BOSKOVICE a.s. získala dotaci na základě žádosti o podporu u Operačního programu Zaměstnanost od Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Název projektu: Zavádění AM do společnosti MINERVA BOSKOVICE, a.s.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009452

Prioritní osa: OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Datum zahájení projektu: 1.12.2017

Datum ukončení projektu: 30.6.2020

Cíl projektu: Vytvoření HR strategie postavené na myšlenkách, principech a hodnotách age managementu, proškolení a podpora manažerů a klíčových pracovníků v aktivitách, které jim pomohou nastavený systém chápat, dále ho žít a spravovat. Dalšími aktivitami je zahájení ergonomického auditu pracovišť, nastartování systému interního vzdělávání zaměstnanců a předávání odborných znalostí, vytvoření vzdělávacího programu zaměřeného za zvyšování PC gramotnosti u starších pracovníků a programu na podporu zdraví zaměstnanců.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.